EKONOMIKOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

19/05/27

Informuojame, kad galutinis katedrinis gynimas vyks 2019-05-30 17.00 val. Studentų dalyvavimas būtinas.