EKONOMIKOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

15/05/22

Informuojame, kad 2015-05-27 nuo 13 val. iki 15 val. turite pristatyti galutinį diplominio darbo variantą Ekonomikos katedros vedėjai doc. K. Puleikienei (atnešti į katedrą). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo.

Galutinis katedrinis gynimas vyks 2015-05-29 16.30 val.

Iki to laiko turi būti sutvarkyti absoliučiai visi akademiniai ir finansiniai įsipareigojimai.

                                                            Doc. K. Puleikienė