Diplomantai, dėmesio!

14/10/24

Primename, kad Baigiamojo darbo temą ir vadovą privalote pasirinkti iki spalio 30 d. ir į dekanatą pristatyti prašymą su vadovo parašu. Būtinai pažymėkite pasirinktą Baigiamojo darbo temą sąraše, nes keli studentai ta pačia tema rengti darbo negali. Nevėluokite, nes, nepristačiusiems prašymų, nebus leidžiama rengti ir ginti Baigiamojo darbo.