DĖMESIO!

17/09/04

Studentai, norintys, kad jų studijų rezultatai pasiekti kitose institucijose būtų įskaityti,
iki 2017 m. rugsėjo 15 d.  Studijų skyriui turi pateikti įskaitymą pagrindžiančius dokumentus bei prašymą.