Apie delspinigius už laiku negrąžintas knygas

14/09/10

Pagal patvirtintą Lietuvos verslo kolegijos Direktorės 2014.09.08 įsakymą Nr.1.5-54 skaitytojai nuo 2014.09.10 už kiekvieną laiku negrąžintą knygą bibliotekai moka nustatytus delspinigius

  • 0,20 Lt  (0,05 €) – už kiekvieno atskiro leidinio uždelstą dieną, kai leidiniai išduodami nuo 2-jų dienų iki semestro.
  • 1,00 Lt  (0,30 €) – už kiekvieno atskiro leidinio uždelstą dieną, kai dokumentai išduodami vienai dienai.

Vilma Pipirienė
Bibliotekos vedėja
Lietuvos verslo kolegija