Study programmes

Išmanioji vadyba

Ši studijų programa skirta parengti kvalifikuotus profesinio bakalauro verslo vadybos specialistus, gebančius įkurti verslo įmonę ir jai vadovauti, analizuoti bei kontroliuoti verslo būklę, rūpintis verslo plėtra, vadovauti personalui.

Possible specializations:

 • Skaitmeninė marketingo vadyba
 • Tvari projektų vadyba

Turizmo ir pramogų verslo industrija

Ši studijų programa skirta rengti Turizmo ir pramogų verslo industrijos vadybininkus, išmanančius apie Turizmo ir pramogų veiklos ir paslaugų teikimo ypatumus, gebančius savarankiškai organizuoti, planuoti Turizmo ir pramogų įmonių veiklą.

Possible specializations:

 • Renginių vadyba
 • SPA ir sveikatingumo turizmo vadyba
 • Kelionių ir ekskursijų vadyba

Įstaigų ir įmonių administravimas

Ši studijų programa skirta parengti kvalifikuotus administravimo profesinio bakalauro specialistus, gebančius dirbti įvairaus dydžio (smulkiose, vidutinėse, stambiose) ir pobūdžio (paslaugų, prekybos, gamybos) verslo įmonėse arba valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Possible specializations:

 • Verslo įmonių administravimas
 • Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas

Pardavimų ir logistikos vadyba

Ši studijų programa skirta rengti kvalifikuotus profesinio bakalauro pardavimų logistikos vadybos specialistus, gebančius prognozuoti, planuoti, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą prekybos įmonėse ar jos padaliniuose, organizuoti prekių ar žaliavų pirkimą, pardavimą, gamybą ar sandėliavimą.

Possible specializations:

 • Jūrų transporto  logistika
 • Prekių paskirstymo logistika
 • Pardavimų vadyba

Statybos verslo vadyba

Ši studijų programa skirta rengti vadybininkus, išmanančius statybos darbus, jų planavimą ir organizavimą naudojant įvairias technologijas, žinančius statybos darbų įvairovę, nuoseklumą, technikos ir technologijų priemones, mokančius tirti ir pasirinkti rinką.

Possible specializations:

 • Nekilnojamojo turto vadyba
 • Statybinių medžiagų vadyba

Teisė ir teisėsaugos institucijos

Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programa orientuota į studentus, statutinius valstybės tarnautojus: policijos, pasieniečių ir ugniagesių gelbėtojų mokyklų absolventus, tęsti studijas Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programoje, gilinant žinias teisės srityje, siekiant aukštesnės kvalifikacijos - įgyti Teisės profesinio bakalauro diplomą. Jūs gilinsitės į teisės teorinius šaltinius, norminius teisės aktus, gebančius įforminti vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijų teisinius santykius, mokysitės identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims.

Possible specializations:

 • Teisminės institucijos
 • Ikiteisminės institucijos

Teisė

Ši studijų programa skirta rengti profesinio bakalauro teisės specialistus, studijų metu gilinamasi į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, teisinius procesus, studijuojami Europos sąjungos ir tarptautinės teisės principai. Išmokstama vertinti, analizuoti ir spręsti teisės problemas.

Possible specializations:

 • Verslo įmonių teisinis reguliavimas
 • Teisinės institucijos

Verslo ir investicijų teisė

Lietuvos verslo kolegijoje vykdomos Verslo ir investicijų teisės studijų programos pagrindinis tikslas - parengti verslo teisės specialistus bei investicijų srities specialistus-teisininkus.

Verslo ir investicijų teisės studijų programa orientuota suteikti verslo ir investicijų teisės studijų krypties bazines žinias,  parengti aukštos kvalifikacijos verslo ir investicijų teisės žinių turinčius specialistus, gebančius kritiškai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo ir investicijų reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti verslo ir investicijų teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas įvairių ūkio subjektų veiklos klausimais ir galinčius, pasitelkus profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę.

Possible specializations:

 • Verslo įmonių teisinis reguliavimas
 • Investicijų valdymo teisinis reguliavimas

Verslo įmonių ekonomika

Verslo įmonių ekonomika – studijų programa skirta parengti kompetentingus ir kvalifikuotus ekonomikos specialistus darbui verslo įmonėse, gebančius taikyti naujausias žinias, grįstas tyrimų rezultatais, ir informaciją savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi, siekiant analizuoti, vertinti ir prognozuoti verslo įmonės veiklą, parengti jos strategiją bei atlikti verslo įmonės veiklos kontrolę.

Possible specializations:

 • Verslo įmonių finansai
 • Jūrų verslo ekonomika

Buhalterinė apskaita

Ši studijų programa skirta parengti profesinio bakalauro specialistą - buhalterį, gebėsiantį  planuoti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir kontroliuoti finansinius procesus įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

Possible specializations:

 • Vidaus auditas
 • Verslo vertinimas

Taikomoji informatika ir programavimas

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informatikos srities specialistus, kurie gebėtų pagal vartotojo poreikius bei numatant tolesnes perspektyvas šiuolaikinėmis programavimo kalbomis projektuoti ir kurti (programuoti) įvairius WEB projektus, taikomąsias programas, duomenų bazes, aplikacijas, atlikti kompiuterinės grafikos ir dizaino darbus, vykdyti kompiuterių tinklo diegimo, modernizavimo, priežiūros, informacijos saugos užtikrinimo kompiuterių tinkle darbus.

Possible specializations:

 • WEB projektų kūrimas
 • Kompiuterinių tinklų administravimas
 • Mobiliųjų aplikacijų kūrimas

Skaitmeninio dizaino technologijos

Studijų programos Skaitmeninio dizaino technologijos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos IT grafikos (skaitmeninio) dizaino specialistus, savarankiškai ar komandoje dirbančius dizaino srityje ir gebančius pagal užsakovo poreikius bei dizaino principus efektyviai perteikti vizualiąją informaciją informacinių technologijų priemonėmis.

Possible specializations:

 • -

Informacinės verslo sistemos - NAUJA

Šios studijų programos pagrindinis tikslas – parengti tarptautiniu lygiu konkurencingą specialistą, gebantį pagal verslo įmonės poreikius projektuoti verslo informacines sistemas bei planuoti, organizuoti ir kontroliuoti verslo informacinių sistemų diegimą, aptarnavimą ir plėtrą įmonėje.